Du er her / Guide 4: Vannet er grått eller uklart

X

Vannmåling av spa

Tast inn dine spamålinger nedenfor

1

/3

Ett eller flere felter er ikke utfylt.

Sett spamålinger

Tast inn dine spamålinger nedenfor

2

/3

Velg pH-verdi

pH-verdi:

HØY OK LAV

Velg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØY OK LAV

Velg Klorverdi

Klorverdi:

HØY OK LAV

Velg Bromverdi:

Bromverdi:

HØY OK LAV

Velg Active Oxygen:

Active Oxygen:

HØY OK LAV

Resultat basert på dine målinger

Dine målinger og våre råd til den perfekte pH-verdi, klorverdi og alkalinitet

3

/3

pH-verdi

HØY OK LAV

Tilsett ml SpaCare pH-Down Granular

Tilsett ml SpaCare pH-Up Granular

Du trenger ikke gjøre mer.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØY OK LAV

Tilsett ml SpaCare Alka Down

Tilsett ml SpaCare Alka Up

Du trenger ikke gjøre mer.

spacare logo
spacare logo

Klorverdi

HØY OK LAV

Tilsett ml SpaCare MiniChlor

eller tilsett SpaCare SunWac 9tablett(er)

eller tilsett SpaCare SunWac 12tablett(er)

Du trenger ikke gjøre mer.

Klorverdien er for høy - vent til verdien kommer ned på 3 mg/l før det bades.

spacare logo
spacare logo

Bromverdi

HØY OK LAV

Tilsett SpaCare Bromin Tabs i tablettholder/doseringsrør og vent til bromverdien blir minst 2 mg/l før det bades.

Du trenger ikke gjøre mer.

Bromverdien er for høy - vent til verdien kommer under 6 før det bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØY OK LAV

Tilsett ml SpaCare Active Oxygen Granular (A)

Du trenger ikke gjøre mer.

Verdien er for høy – vent til verdien kommer under 8 før det bades

spacare logo
spacare logo
Please accept marketing cookies to watch this video.

Guide 4: Vannet er grått eller uklart

Det er typisk tre årsaker til at vannet i spaet kan bli grått eller uklart:

1. Utilstrekkelig filtrering
2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – altså at vannet ikke lenger er i balanse
3. For mye organisk materiale fra de badende – dvs. mangelfull oksidering

1. Utilstrekkelig filtrering:
– Rens patronfilteret med SpaCare Filter Cleaner – gjerne hver uke eller 14. dag hvis vannet er uklart. Er patronfilteret skittent, kan det ikke rense vannet godt nok, og det vil fort kunne oppstå problemer med grått eller uklart vann.
– Når filteret er rent, kan de minste partiklene i vannet fjernes ved å tilsette SpaCare Bright & Clear – men tilsett aldri mer enn 10 ml per 1.000 – 1.500 l vann.
– Det er viktig at spaets filtersyklus er korrekt innstilt! Blir vannet uklart eller grått, må filterpumpen gå i flere timer i døgnet.

2. For høy pH-verdi eller alkalinitet – vannet er ikke lenger i balanse:
– For å finne ut om det er noe galt med pH-verdien eller alkaliniteten i spavannet er du nødt til å måle deg frem: mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller teststrips.
– Juster alkaliniteten, slik at den har en verdi på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, tilsettes SpaCare Alka Up, og er den for høy, tilsettes SpaCare Alka Down. Det kan være en fordel å bruke spaberegneren.
– Når alkaliniteten er justert korrekt, måles pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester. Sørg for at vannet er i balanse ved å få pH-verdien til å ligge mellom 7,0 og 7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

Alkalinitet er en betegnelse for mengden av oppløste alkaliske salter i vannet som karbonater, bikarbonater og hydroksider. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstand mot endringer i pH-verdien.

Se evt. Guide 3.

3. For mye organisk materiale fra de badende – mangelfull oksidering:
Organisk materiale fra de badende og fra hudpleieprodukter mv. vil gjøre vannet grått og uklart hvis ikke stoffene kjemisk «brennes» vekk fra vannet.

1. Tilsett tre SpaCare SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1.000 – 1.500 l vann). Som alternativ kan du bruke SpaCare MiniChlor (15 ml per 1.000 l vann).

2. Hvis du ikke ønsker å bruke klor, kan du i stedet for tilsette to måleskjeer (2 x 15 ml) SpaCare SpaChock eller Active Oxygen Granular (A) per 1.000 l vann og la pumpene gå i 20-30 min.

Hvis ingen av de tre forslagene løser problemet, må vannet byttes. Rens først det skjulte rørsystemet med SpaCare Biofilm Cleaner og bytt deretter vannet.

Få en bra start med nytt vann. Se videoen vår om start av nytt spa/vannbytte.

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

logo

Tips: Husk å vaske deg før du bruker spaet!

En person som har dusjet, forurenser vannet 200 ganger mindre enn en person som ikke har vasket seg før bading.

Relaterte artikler

Alle
Guide 5: Filtervedlikehold og filtersyklus

Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du. Kom godt i gang med...

Guide 9: Hytterutiner – spa uten oppsyn i 2-3 uker

Du bør sjekke vannkvaliteten hver uke. Hvis dette ikke er mulig, følg instruksjonene nederst på siden. Når du ankommer spaet uten tilsyn etter 2-3...

Guide 10: Vedlikeholdsrutiner for spaet og hvor ofte du bør bytte vann

Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker, skal du minst 1 gang ukentlig: - Vedlikeholde med 25 ml SpaCare No Scale per 1.000 - 1.500 l vann - M...